Jadwal UAS Ganjil Tahun Pelajaran 2016/2017
JADWAL UAS GANJIL
MI FATHUL ULUM SUMBERJOKIDUL
Tahun Pelajaran 2016/2017
NO
HARI
WAKTU
KELAS
I
II
III
IV
V
VI
1
Senin
07.15-08.30
B. Indonesia
B. Indonesia
B. Indonesia
B. Indonesia
B. Indonesia
B. Indonesia
05 Desember 2016
08.30-08.45
Istirahat
08.45-10.00
Al – Qur’an H.
Al – Qur’an H.
Al – Qur’an H.
Al – Qur’an H.
Al – Qur’an H.
Al – Qur’an H.
2
Selasa
07.15-08.30
PKn
PKn
PKn
PKn
PKn
PKn
06 Desember 2016
08.30-09.45
Aqidah A
Aqidah A
Aqidah A
Aqidah A
Aqidah A
Aqidah A
09.45-10.00
Istirahat
10.00-11.15
B. Inggris
B. Inggris
B. Inggris
B. Inggris
B. Inggris
B. Inggris
3
Rabu
07.15-08.30
SBK
SBK
SBK
SBK
SBK
SBK
07 Desember 2016
08.30-08.45
Istirahat
08.45-10.00
Bhs. Jawa
Bhs. Jawa
Bhs. Jawa
Bhs. Jawa
Bhs. Jawa
Bhs. Jawa
4
Kamis
07.15-08.30
IPA
IPA
IPA
IPA
IPA
IPA
08 Desember 2016
08.30-09.45
Fiqih
Fiqih
Fiqih
Fiqih
Fiqih
Fiqih
09.45-10.00
Istirahat
10.00-11.15
Aswaja
Aswaja
Aswaja
5
Jum’at
07.15-08.30
Matematika
Matematika
Matematika
Matematika
Matematika
Matematika
09 Desember 2016
08.30-08.45
Istirahat
08.45-10.00
B. Arab
B. Arab
B. Arab
B. Arab
B. Arab
6
Sabtu
07.15-08.30
IPS
IPS
IPS
IPS
IPS
IPS
10 Desember 2016
08.30-09.45
PJOK
PJOK
PJOK
PJOK
PJOK
PJOK
09.45-10.00
Istirahat
10.00-11.15
SKI
SKI
SKI
SKI
Sumberjokidul, 28 Nopember 2016
Kepala Madrasah
ttd
Masyhudi, S.Pd.SD
SUSUNAN PENGURUS BP3MNU
SUSUNAN PENGURUS BP3MNU
 (BADAN PELAKSANA PENYELENGGARA PENDIDIKAN MA’ARIF NU) 
FATHUL ULUM SUMBERJOKIDUL
Masa Bakti 2016-2021

Pelindung
:
1.
Ketua LP Ma’arif NU cabang Bojonegoro
2.
Kepala Desa Sumberjokidul
Penasehat
:
1.
Ketua MWC Ma’arif NU Kecamatan Sukosewu
2.
3.
Ketua Pengurus Ranting NU Desa Sumberjokidul
Ulama’ Desa Sumberjokidul
Ketua Umum
:
M. Marwan
Ketua I
:
Nur Alim
Ketua II
:
M. Zamrozi
Sekretaris I
:
Sujaini, SE
Sekretaris II
:
M. Malkan
Bendahara I
:
Abdulloh
Bendahara II
:
M. Sayyidi
Bidang – Bidang
:
1.       Bidang Pendidikan, Penjaminan Mutu & Pengawasan
Ketua
:
M. Ya’qub
Anggota
:
1.
Muji
:
2.
Ilyas
2.       Bidang  Pembangunan & Perawatan Sarana Prasarana
Ketua
:
M. Hadis
Anggota
:
1.
Ngadi
:
2.
Musthofa
3.       Bidang Informasi & Komunikasi Masyarakat
Ketua
:
Kanawi
Anggota
:
1.
Mu’anan
:
2.
Yusman
4.       Bidang Usaha & Sumber dana
Ketua
:
Tambah
Anggota
:
1.
Supriyanto
:
2.
M. Rohani
5.      Koordinator Wilayah (Korwil)
v Sumberjokidul
:
1.      Muttaqin
2.      Yaidin
v Gempolcagak
:
1.      Zaenal Arifin
2.      Sutaji
v Oro-oro Ombo
:
1.      M. Yasin
2.      Munadi
v Sembungrejo
:
1.      Sutiyono
2.      Sutajid
v Sidorejo
:
1.      Muzayin
2.      Suprapto


Sumberjokidul, 18 Desember 2015
            Ketua BP3MNU                                                         Sekretaris/Notulis Rapat
            Selaku Pimpinan Sidang                                                                                
            ttd                                                                                ttd
            M. Marwan                                                                 Masyhudi, S.Pd.SD
            Masyhudi,
Mengetahui,
            MWC Ma’arif NU                                                      Pengurus Ranting NU
            Kecamatan Sukosewu                                                 Desa Sumberjokidul
            ttd                                                                                ttd
            Ali Hamzah, S.Pd.I                                                     M. Yasin

, S.Pd.I                                                            XXXXXXXXXXXXXX